Har du sikret deg?!

Mange er lykkelige uvitne om det ansvaret de påtar seg som følge av det å sitte i et styreverv. Samtidig blir stadig flere styremedlemmer, enten det er styret i sin helhet, eller deler av det stilt erstatningsmessig ansvarlig for betydelige beløp.

- Faktumet er at få er klar over at de i utgangspunktet påtar seg et nærmest ubegrenset personlig ansvar.

Uansett type styreverv bør du ha styreansvarsforsikring!

Vår forsikringsløsning er enkel å tegne og sikrer både styremedlemmer samt daglig leder mot eventuelle krav som måtte komme.

 

 

Relevante saker

Styremedlemmer er for passive, men frykter likevel ikke for å bli holdt ansvarlige

Medlemmer i norske selskapsstyrer er lite bekymret for det personlige ansvaret som vervet kan medføre, viser undersøkelse.

Bare ett av ti styremedlemmer er redd for å bli holdt personlig ansvarlig som styremedlem. Mer enn en tredjedel oppgir at et slikt ansvar heller ikke har blitt diskutert i styret de sitter i.Dette viser en spørreundersøkelse gjennomført av Respons på oppdrag fra Advokatfirmaet Grette.

http://www.grette.no/fagforum/ny-undersokelse-styremedlemmer-er-for-passive-men-frykter-likevel-ikke-for-a-bli-holdt-ansvarlige/

Våre samarbeidspartnere